منوی ناوبری+
اپ اندروید دستنامه گیاهپزشکی کلزا
ادامه نوشته

نرم‌افزار علمی ترویجی دستنامه گیاهپزشکی کلزا (استان گلستان) راهنمای مزرعه‌ای شناسایی و مدیریت آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز کلزا CanolaProtect v. 1.0 کاری از شرکت دانش‌بنیان سبزبان (www.sabzbanco.com) به سفارش معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان   مدیر پروژه: محمدعلی آقاجانی   نگارش: محمدعلی آقاجانی (دکتری بیماری‌شناسی گیاهی و دانشیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان) معصومه یونس...

ادامه نوشته
برنامه اندروید بیماری های گندم
ادامه نوشته

نرم‌افزار علمی ترویجی برنامه اندروید راهنمای مزرعه‌ای شناسایی و مدیریت بیمای‌های گندم WheatProtect v. 2.0   نگارش: محمدعلی آقاجانی دکتری بیماری‌شناسی گیاهی و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان   این نرم‌افزار در راستای اجرای نظام نوین ترویج کشاورزی و به سفارش «مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان» تهیه شده است. زمستان ۱۳۹۴   دریافت از...

ادامه نوشته
اپ اندروید ایده های نوین کشاورزی
ادامه نوشته

  بیش از ۸۰ ایده پولساز کشاورزی نوین در بخش های: ۱-ابتکارات و محصولات تولید شده از طبیعت ۲-گیاهان داروئی ۳-میوه های سردسیری ۴-میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری ۵-گلهای جدید ۶- ایده های متفرقه   در یک قرن گذشته که به دلیل درآمدهای بادآورده نفتی کشور ما به خواب رفته بود، خلاقیت و نوآوری از جوانان کشور برچیده شد، اما در این یک...

ادامه نوشته